Logo

PDF fileСтратегія розвитку КФКПДМ ЛНАМ

Концепція та стратегія освітньої діяльності

       Концепція освітньої діяльності Коледжу – програмний документ, який містить цілі та принципи освітньої діяльності Коледжу, що спрямовані на забезпечення через навчально-виховний процес всебічного розвитку людини як особистості, найвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж життя, виховання моральних цінностей.

       Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіту, Законів України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

       Метою діяльності фахового коледжу є здійснення діяльності, пов’язаної із наданням освітніх послуг з одержання профільної середньої освіти академічного спрямування, з одержання фахової передвищої освіти, забезпечення сфери освіти й культури висококваліфікованими художниками-виконавцями з високим рівнем громадських, духовних і моральних якостей. Навчальні методики в Коледжі базуються на реґіональних традиціях народного мистецтва та принципах їх адаптації до вимог сучасного мистецького середовища.

Пріоритетними напрямками розвитку Коледжу є:

               Основні напрямки діяльності фахового коледжу:

       1. Забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту.

       2. Провадження освітньої діяльності на високому рівні, яка включає навчальну, виховну, культурну та методичну діяльність.

       3. Забезпечення належних умов для формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психологічно та фізично здорового покоління громадян.

       4. Формування у здобувачів фахової передвищої освіти громадянської позиції, патріотизму, академічної доброчесності, моральних цінностей, здатності критично й творчо мислити, самоорганізовуватися в сучасних умовах.

       5. Забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємоповаги між працівниками, викладачами та студентами.

       6. Забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, пошуково-дослідницької та інноваційної діяльності.

        7. Створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх творчих здібностей і талантів, збереження здоров’я студентів.

       8. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

       9. Налагодження міжнародних зв’язків, обмін досвідом та провадження міжнародної діяльності у сфері культури та мистецтва.

       10. Взаємодія з роботодавцями, їх організаціями, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштування випускників.

расширения joomla