На сайті 19 гостей та відсутні користувачі

Відділ художнього ткацтва


 Часом заснування відділу можна вважати 1939р. – рік створення Промислової школи у Косові, яка пройшла своєрідний шлях перетворення та розвитку. Серед імен учителів, майстрів, що вплинули на її становлення етнорегіонального обличчя, слід вважати Р. Горбового, О. Горбову, М. Куриленка, П. Дзюбея, Д. Бовича, М. Гулейчука, С. Повшука, Й. Джуранюка й інших. У різний час створені ними вироби та малюнки стали класичними взірцями гуцульського ткацтва й килимарства, на які здійснюється художньо-стилістична орієнтація в навчальних завданнях школи.

         Сьогодні фахова школа ткацтва репрезентує одну з найперспективніших майстерень навчального закладу. Її робота базується на засадах вивчення, збереження та інтерпретації ткацько-килимарського ремесла краю.

         Методика виконання кожного курсового завдання передбачає ознайомлення з етнографічним матеріалом за обраною темою. Кращі зразки народного мистецтва стають першоосновою, джерелом творчості, за яким студент розпочинає проектування. Процес становлення індивідуального стилю діяльності майбутнього художника передбачає використання новітніх форм і методів навчання; формування відповідних дослідницьких умінь та навичок.

         В розпорядженні циклу ткацтва є навчальні аудиторії, що обслуговують такі предмети  як проектування, профмайстерність, технологія, теорія ткацьких переплетень. Ткацькі майстерні обладнані верстатами різних типів, на яких студенти опановують різноманітні  технології ткання.

          Свої знання студентам передають досвідчені викладачі та майстри: Фар тушинська Г. Ю., Волощук Т.В., Бович Т.В., Борук Г.Ю., Близнюк О.В., Кондратюк О.В., Гордій С.М.. Їхня методична робота спрямована на активізацію дослідницьких і творчих процесів у галузі художнього текстилю та розвиток традиційного мистецтва. 


 

ПРО  УЧИЛИЩЕ
СТУДЕНСЬКЕ ЖИТТЯ
 

RSS

Log in